Výstava výtvarných prací v hale českobudějovické radnice

V pondělí 7. října se hala radnice proměnila v pestrou paletu barev. Konala se zde vernisáž výstavy výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené. Výstavu, kterou bude možno zhlédnout celý měsíc, slavnostně zahájila ředitelka školy Ivana Macíková. Kresby a malby z hodin výtvarné výchovy rozdělila paní učitelka Květa Baláková do šesti tematických celků – obličeje, ruce, jaro, léto, podzim a zima. Soubor je doplněn několika kolážemi a malbami postav, zvířat a dětských činností.Návštěvníky výstavy hned v první den výstavy zaujalo na dětských výtvorech rozmanité střídání materiálů a technik. Autoři  pak s velkým napětím hledali v záplavě stovky obrázků právě ten svůj.

Div Se Fest 2013

První říjnový týden se v pěti různých českobudějovických kulturních centrech uskutečnil v pořadí druhý ročník čtyřdenního festivalu s netradičním názvem Div Se Fest.Každý den festivalu měl své téma, které souviselo s cílovými skupinami – senioři, osoby v přechodné sociální krizi a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby se zdravotním znevýhodněním a děti a mládež. Zajímavého kulturního programu se letos zúčastnili v Literární kavárně i  žáci a učitelé z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené. Děti pobavily návštěvníky kavárny představením Veselá jízda na kolečkových bruslích v podání kroužku pantomimy a tanečním vystoupením na píseň Gangnam Style. Obě představení sklidila obrovský úspěch a vyjádřená radost z pohybu se nesla celou prosluněnou kavárnou.

Září v dětském domově 3.DD

Na začátku září jsme na výstavě Země živitelka obdivovali nejnovější zemědělskou techniku, několikrát navštívili hokejové utkání a jeden víkend prožili v rekreačním zařízení v Radosticích. Zde se z nás stali úspěšní houbaři v petříkovských lesích. A zahrada se dočkala podzimního úklidu. Ze švestek, které jsme si z ní přivezli, zavoněl ve škole vynikající koláč.