Projekt “Dětský úsměv”

     Čištění zubů je docela věda. Jako téměř vše, tak i tuto dovednost je třeba se naučit. Nezisková organizace Český zelený kříž již delší dobu působí v mateřských a základních školách s projektem Dětský úsměv, který je zaměřen na tento problém. Tohoto projektu se zúčastňuje i naše škola. Jeho posláním je naučit děti starat se o své zuby. Děti nacvičují správnou techniku čištění zubů. Vysvětlují si, jak a proč vzniká zubní kaz.Učí se jakým způsobem chránit svůj chrup před zubním kazem.

 

Fyzikální projekt

(Měření teploty pomocí teploměru Vernier Go! Temp)

Teploměr Vernier Go! Temp byl naší škole zapůjčen. Dne 28.2. se studenti 2.stupně ZŠ a ZŠ praktické zúčastnili projektu měření teploty právě tímto teploměrem. Teploměr Vernier lze připojit k počítači a program hned vyhodnocuje naměřené hodnoty a tvoří graf. Pomocí dataprojektoru je ihned vidět průběh měření.

Na začátku si studenti vyzkoušeli měření teploty studené, vlažné a teplé vody odhadem a pak i za pomoci teploměru. Měřili i teplotu vzduchu venku a uvnitř třídy. Zjišťovali zvyšování teploty čela při větší tělesné námaze (dřepy, činky, běh).

Další pokusy:

-         zvyšování teploty teploměru třením

-         měření teploty varu vody a teploty tání ledu

-         určení, zda se rychleji vypařuje líh nebo voda

-         měření teploty žárovky a zářivky

Ke konci pokusů jsme si zkoušeli odpovědět na otázku: „Proč solíme silnice?“ Změřili jsme teplotu směsi sníh+led = přesně 0°C. Směs jsme silně posolili a stále jsme měřili teplotu – ta klesala až na překvapivých – 18°C (úžasně se nám podařilo snížit teplotu tání ledu).

Studenti hodnotili svou práci i měření jako velmi zdařilé. Pokusy se všem moc líbily.

Dopoledne s pokusy předcházelo celotýdenní měření venkovní teploty běžným lihovým teploměrem. V tomto měření se celé třídy 2. stupně střídaly. Měření teploty, vyprávění o změně teploty, vyhodnocování výsledků měření se promítlo i do jiných předmětů než jen fyziky – Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Přírodopis, Vlastivěda, Výchova k občanství, ICT, TV.

Fotogalerie